Internet

Uživatelé internetu zasaženi přívalem e-mailů od různých firem

Většina zpráv má standardní formát, příčemž jejich předmět představuje obvykle emotivní žádost o připojení se k určité skupině nebo obecná informace o nové politice ochrany dat. Po kliknutí vám zpráva řekne, proč byste se měli připojit a nádledně vám podá důvod, proč byste tak měli učinit. Odesilatelé jsou většinou známí. Všichni by měli pocházet ze společností, s nimiž jste se v minulosti nějakým způsobem dostali do kontaktu, ať už prostřednictvím rychlé koupě zboží nebo každodenním užíváním určitých produktů a služeb.
posílání mailů
Ne vždy však tyto zprávy vybízejí k nějakému úkonu, zejména proto, že většinou žádají o povolení vám zasílat další e-maily, které jsou však již důležité. Bez výslovného souhlasu, o který předem požádají, vám totiž nebudou moci posílat další e-maily. V některých případech je však tato skutečnost užitečná a zavádění nových pravidel ochrany osobních údajů může být vhodnou příležitostí ke zrušení zasílání e-mailů, které již nechcete dostávat. Je však důležité se přihlásit ke všem společnostem, jejichž služby využíváte, nebo jejichž zprávy si necháváte zasílat. Tyto e-maily jsou připomínkou toho, jak hodnotná jsou vaše data a vaše e-mailová adresa. Společnosti je zasílají pouze proto, že opravdu stojí o to, aby vám mohli své e-maily posílat.
zavináč ikona
Nové zprávy přicházejí jako výsledek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nových evropských pravidel o soukromí a regulaci údajů. Tato nová pravidla vyžadují, aby se lidé výslovně rozhodli, že budou mít svou e-mailovou adresu uloženou a budou ji používat. Porušení těchto zákonů a nedodržování nových zásad ochrany s sebou nese riziko v podobě vysokých pokut, jež mohou dosahovat 20 milionů eur nebo 4 % obratu v případě konkrétní společnosti. Nařízení vstupuje v platnost 25. května, což znamená, že společnosti potřebují získat souhlas uživatelů právě před tímto datem, jinak by dalším zasíláním e-mailových zpráv již porušovaly zákon.