Revize vzduchotechniky je nezbytná pro bezproblémový chod zařízení

Pořízení klimatizace do bytu nebo do firmy vždy znamená závazek udržovat ji v provozuschopném a bezpečném stavu. Je to velmi složité zařízení, kde vstupují do hry elektrický pohon, točivé komponenty na hřídelích v ložiscích a především vzduchové médium, které může být zdrojem nejrůznějších potíží.

Revidovat vzduchotechniku se vyplácí v každém případě, neboť v případě zanedbání údržby a čištění může být celá soustava živnou půdou pro různé mikroorganismy. Dalším důvodem pravidelných revizí je nebezpečí požáru, vznikajícího v důsledku usazování prachu a mastnoty uvnitř vzduchových rozvodů.

venkovní díl klimatizace

Co se provádí pouze vizuálně

Obsluha klimatizací je poučena o jejím správném využívání a měla by znát zásady vizuálních kontrol celého zařízení, které by se měly provádět v týdenních či měsíčních intervalech. Každý týden to obnáší kontrolovat, zda běží ventilátory, čerpadla a kompresory, a zda nedochází k únikům médií z rozvodů a z výměníku. Každý měsíc by se měla rovněž kontrolovat hlučnost a případně čistota celého zařízení, v závislosti na roční době a délce provozu.

vnitřní díl klimatizace

Pravidelné servisní zásahy

Revize vzduchotechniky odborníkem přichází na řadu přibližně jednou za tři měsíce, tehdy kontroluje stav filtrů, případně se vyměňují, čistí se výměníky, kontrolují a nulují tlakoměry a kontrolují ložiska točivých elementů, klínové řemeny, klapky, armatury a ventilátory a některé další součásti zařízení.

Jednou ročně pak přichází na řadu velká servisní prohlídka. Tehdy je vhodné kompletně vyčistit výměník speciálním čisticím roztokem, čistí se veškeré rozvody včetně těch uvnitř objektu, kontroluje se chladicí médium a všechny další dílčí části potřebné pro chod klimatizace, takže cílem tohoto snažení by mělo být zařízení provozuschopné bez veškerých závad a připravené pracovat i bez ohrožení lidského zdraví.