Rozdělení živností

Nejdříve si připomeneme, co živnost vlastně je. Je to soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení co nejvyššího zisku. A nyní se podíváme na každou živnost jednotlivě a detailně.
potřeby sekretářky
Jejich úplně nejjednodušší rozdělení je na živnost koncesovanou a živnost ohlašovací. A ty živnosti ohlašovací se ještě dělí na tři skupiny. Jako živnosti řemeslné, vázané a volné. Dalo by se říct, že z nich nejrozšířenější můžeme považovat živnost volnou. Jak už nám její název napovídá není nutné k jejímu provozování mít odbornou způsobilost. To však neplatí pro zbylé dvě. I pro jak živnost řemeslnou i vázanou je nutné získat odbornou způsobilost. Za to živnosti koncesované jsou provozovány pouze na základě koncese. Koncese je úřední povolení k provozování určité profese či činnosti. Koncesi vždy přiděluje živnostenský úřad. Mimo jiné jsem patří například taxi služba, pyrotechnika, prodej zbraní a střeliva nebo ostraha majetku osob, balzamace, konzervace. Mezi živnosti řemeslné, jak už název naznačuje zařazujeme řemesla. Jako je třeba kadeřnice nebo řezník. Do vázaných spadají účetní, projektant.
sekretářka úřadu
Při dokazování odbornosti je důležité předložit ukončené střední vzdělání nebo výuční list v příslušném oboru či činnosti. Popřípadě řádné ukončení rekvalifikace v určité pracovní činnosti schváleno Ministerstvem školství anebo ministerstvem, do jehož působnosti zaměření spadá. Do živnosti volné spadá asi osmdesát oblastí. Namátkou jsem několik z nich vybrala. A to chov zvířat a jejich výcvik, výroba textilií, oprava obuvi, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů. Mezi další patří výroba zdravotnických prostředků, velkoobchod, maloobchod. Tak toto je základní rozdělení živností. A v neposední řadě další dělení podle druhu činnosti. A to na obchodní, výrobní a poskytování služeb.