Havarijní služby instalatérů jsou poskytované nonstop

Když někde havaruje nějaký dopravní prostředek, okamžitě jsou zalarmování policisté, hasiči a záchranná služba a ihned zasahují. Něco podobného lze očekávat u havarijní služby instalatérů. Ti také zasahují, sice jde o havárie jiného typu, ale havarijní situace to jsou, co nesnesou odklad. Týká se to všeho, co souvisí s rozvody vody, s domovními odpady a stoupačkami či kanalizačními přípojkami, venkovní kanalizací, plynovými spotřebiči a potrubím a konečně i systémy, které zajišťují vytápění objektů.

vodovodní ventil

Kdy instalatéra volat – úplně bezostyšně, kdykoli to situace vyžaduje. Samozřejmě musíte být soudní a nevytáčet číslo ve tři hodiny ráno kvůli tomu, že vám kape vodovodní kohoutek, v takových případech se na havarijní služby kanalizace-instalateri.cz obracejte jen, pokud je nutné řešit je ihned. Jsou to zejména úniky plynu a hrozící požár nebo výbuch, poškození hlavního uzávěru vody, kdy nejde vodu zastavit, a ta protéká v okolí domu, poruchy vytápění plynem, pokud hrozí značná hospodářská škoda např. ve skleníku s rostlinami atp. V ostatních případech se domluvte v denních hodinách na dalším postupu, kdy instalatéři posoudí závažnost situace a navrhnou řešení.

instalatérské nářadí

Už máte uložené telefonní číslo? Jakmile se nějaká havarijní situace přihodí a vy teprve začínáte hledat na Internetu nějaké instalatéry, může uplynout půl hodiny a mezitím se situace mnohonásobně zhorší. Měli byste si kontakt na havarijní službu uložit včas a mít ji k dispozici, asi jako máte v mobilu čísla na policii, hasiče i zdravotníky.

Instalatérské firmy ovšem neřeší pouze havárie, jsou dostupné i v rámci běžných činností, souvisejících s vodou, plynem a topením. Můžete je požádat o spolupráci při rekonstrukci objektu, přechodu na jiný systém vytápění, instalaci nových systémů v budově, revizi plynových kotlů a karmy a dalších záležitostech, jimiž se firma např. chlubí na webových stránkách.